Συζητήσεις στην ning!

Στο χώρο αυτό έχουν μεταφερθεί οι  πιο σημαντικές από τις συζητήσεις που έγιναν, τα προηγούμενα χρόνια, όταν «στεγαζόμαστε» στην Ning.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν αναρτηθεί και στο δίκτυο, απλά εδώ έχουν ευκολότερη πρόσβαση.
Οι συζητήσεις αυτές έχουν πια κλείσει και η όποια σχετική συζήτηση θα γίνεται στο χώρο του δικτύου και όχι στο χώρο αυτό.

Μετακινηθείτε με τη βοήθεια του μενού, για να βρείτε, σε καλύτερη ταξινόμηση από ότι στο δίκτυο, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Οι Διαχειριστές

 

 

Επιστροφή στο δίκτυο